لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی

این «جامه» که می بری

اکبری مفاخر اکبری مفاخر
بازدید: 22

بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن

فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی, تائبی تائبی
بازدید: 45
بازدید: 165

تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف

اختیاری اختیاری, محمودی محمودی
بازدید: 24