جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی
بازدید: 83

اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

محسن شریفی صحی شریفی صحی, مهدخت پورخالقی چترودی
بازدید: 133

معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی

سمانه جعفری, سید علی اصغر میرباقری فرد, حسین آقاحسینی
بازدید: 79

ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین

سعید بزرگ بیگدلی, ناصر نیکوبخت, محمود عابدی, تهمینه عطایی کچویی
بازدید: 69

طرح متن جامع غزلیات سنایی

والنتینا زانولا, محمد جواد مهدوی, مجتبی مجرد
بازدید: 74