لیست داوران منتصب

 • ابوالفضل حری
 • ابوالقاسم قوام
 • زهره هاشمی
 • سعید شفیعیون
 • سمیرا بامشکی
 • سید حسین فاطمی
 • عبدالله رادمرد
 • محمد تقوی
 • محمدجواد مهدوی
 • محمود فتوحی رود معجنی
 • مریم صالحی نیا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

سید محمد استوار نامقی, سید مهدی زرقانی, محمودرضا قربان صباغ
بازدید: 105

تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

مریم وافی ثانی, محمد جعفر یاحقی, خدایی شریف اف
بازدید: 90

مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

مرتضی براتی, محمدرضا صالحی مازندرانی, نصرالله امامی, کریم لویمی مطلق
بازدید: 99
بازدید: 105