لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل حری
 • ابوالقاسم قوام
 • زهره هاشمی
 • سعید شفیعیون
 • سمیرا بامشکی
 • سید حسین فاطمی
 • عبدالله رادمرد
 • محمد تقوی
 • محمدجواد مهدوی
 • محمود فتوحی رودمعجنی
 • مریم صالحی نیا
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

سید محمد استوار نامقی, سید مهدی زرقانی, محمودرضا قربان صباغ
بازدید: 230

تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

مریم وافی ثانی, محمد جعفر یاحقی, خدایی شریف اف
بازدید: 181

مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

مرتضی براتی, محمدرضا صالحی مازندرانی, نصرالله امامی, کریم لویمی مطلق
بازدید: 217
بازدید: 253