لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم قوام
 • روح اللّه اسلامی
 • سلمان ساکت
 • سید علی میرافضلی
 • فرزاد قائمی
 • لیلا حق پرست
 • محمد تقوی
 • محمدجواد مهدوی
 • محمود فتوحی رودمعجنی
 • محمود مدبری
 • مریم صالحی نیا
 • مسعود خوش‌ سلیقه

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره