لیست داوران منتصب این شماره

 • جواد اسحاقیان
 • حسن حیدری
 • حسین آقاحسینی
 • حمید عبدالهیان
 • زهره تائبی
 • سید مهدی زرقانی
 • عبدالله رادمرد
 • فرزاد قائمی
 • فرزاد کریمی
 • محمد تقوی
 • محمد تقی ایمان پور
 • محمد جعفر یاحقی
 • مریم صالحی نیا
 • مه دخت پورخالقی چترودی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی

مصطفی جلیلی تقویان, روح الله هادی, محمدرضا ترکی, علی نوروزی