لیست داوران منتصب این شماره

 • ابراهیم خدایار
 • اکبر حیدریان
 • بهادر باقری
 • زهره لک
 • سید حسین فاطمی
 • سید محسن حسینی وردنجانی
 • سیدامیرحسین مرتضائی
 • عباس واعظ زاده
 • علیرضا فولادی
 • فرزاد قائمی
 • مجتبی مجرد
 • محمد تقوی
 • محمدرضا حاجی آقا بابایی
 • محمود فتوحی رودمعجنی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره