جستارهای نوین ادبی

ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

محمّد جعفر یاحقّی, سیّد حسین فاطمی, مه دخت پورخالقی چترودی, رقیه شیبانی فر
بازدید: 153
بازدید: 208

قصه شناسی نوش آفرین نامه

حسن ذوالفقاری, بهادر باقری, صدیقه مهرانفر
بازدید: 422

سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

سیّد حسین فاطمی, تقی پورنامداریان, عبدالله رادمرد, مهدی پرهام
بازدید: 180

فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

غلامرضا مستعلی پارسا, زهره اله دادی دستجردی, مرتضی دولت آبادی
بازدید: 147