سلطانی, بهروز, دانشگاه گیلان, ایران، جمهوری اسلامی