اتونی, بهزاد, دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ( ره )- بروجرد - ایران, ایران، جمهوری اسلامی