ذوالفقاری, حسن, دانشگاه تربیت مدرس, ایران، جمهوری اسلامی