افضلی, خلیل‌الله, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی