بیگ‌زاده, خلیل, دانشگاه رازی, ایران، جمهوری اسلامی