قاسمی, علیرضا, دانشگاه گیلان, ایران، جمهوری اسلامی