رضایی, لیلا, خلیج فارس بوشهر, ایران، جمهوری اسلامی