سیدقاسم, لیلا, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی