جعفرپور, میلاد, تربیت معلم سبزوار, ایران، جمهوری اسلامی