مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 41، شماره 161،(1387) بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)
( ایزانلو ایزانلو )
226 چکیده   PDF
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) انواع بومی سرودهای خراسان
( حسن ذوالفقاری )
138 چکیده   PDF
سال 41، شماره 161،(1387) واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)
( رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی )
116 چکیده   PDF
سال 52، شماره 206،(1398) امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمان (فرایند بالندگی و تثبیت محتشم کاشانی در تاریخ ادبیات)
( سعید رادفر ; محمود فتوحی رودمعجنی )
70 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale
سال 41، شماره 160،(1387) جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان
( مالمیر مالمیر )
68 چکیده   PDF
سال45 ، شماره 176،(1391) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی
( سیّد حسین فاطمی ; محمّدجعفر یاحقّی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; رقیّه شیبانی‌فر )
58 چکیده   PDF
سال 52، شماره 206،(1398) زیبایی‌شناسی شگرد ادبی التفات و نقش تفسیری آن در مثنوی
( بتول واعظ )
52 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale
سال45 ، شماره 176،(1391) بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی
( مریم حسینی )
50 چکیده   PDF
سال 53، شماره208،(1399) بررسی شگرد ترکیبی کنایۀ ایهامی در غزل های حافظ (دقیقه ای در رمزگشایی عوام فهم و خواص پسندی شعر حافظ)
( مصطفی میردار رضایی ; سیاوش حق جو )
48 چکیده   Extended Abstract   PDF Articale
سال45 ، شماره 176،(1391) تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه
( وحید رویانی )
47 چکیده   PDF