مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 41، شماره 161،(1387) بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)
( ایزانلو ایزانلو )
574 چکیده   PDF
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) انواع بومی سرودهای خراسان
( حسن ذوالفقاری )
343 چکیده   PDF
سال 41، شماره 160،(1387) جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان
( مالمیر مالمیر )
314 چکیده   PDF
سال 41، شماره 161،(1387) واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)
( رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی )
314 چکیده   PDF
سال45 ، شماره 176،(1391) تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه
( وحید رویانی )
253 چکیده   PDF
سال45 ، شماره 176،(1391) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی
( سیّد حسین فاطمی ; محمّدجعفر یاحقّی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; رقیّه شیبانی‌فر )
250 چکیده   PDF
سال44، شماره 174 (1390) نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی
( اکبر نحوی )
232 چکیده   PDF
سال45 ، شماره 176،(1391) بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی
( مریم حسینی )
208 چکیده   PDF
سال 41، شماره 160،(1387) ستی و بازتاب آن در ادب فارسی
( بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان )
200 چکیده   PDF
سال 40, شماره 159، (1386) سَفَنْجَقانیه؛ واژه‌ای فارسی در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن
( یاحقی / محسنی یاحقی / محسنی )
196 چکیده   PDF