مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
سال 41، شماره 161،(1387) بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)
( ایزانلو ایزانلو )
840 چکیده   PDF
سال 44، شماره 173،(1390) قصه شناسی نوش آفرین نامه
( حسن ذوالفقاری ; بهادر باقری ; صدیقه مهرانفر )
684 چکیده   PDF
سال45 ، شماره 176،(1391) بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی
( سیّد حسین فاطمی ; محمّدجعفر یاحقّی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; رقیّه شیبانی‌فر )
621 چکیده   PDF
سال44، شماره 174 (1390) نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی
( اکبر نحوی )
588 چکیده   PDF
سال 41، شماره 160،(1387) جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان
( مالمیر مالمیر )
518 چکیده   PDF
سال 41، شماره 161،(1387) واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)
( رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی )
515 چکیده   PDF
سال 41، شماره 161،(1387) اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی
( خرمایی خرمایی )
508 چکیده   PDF
سال45 ، شماره 176،(1391) تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه
( وحید رویانی )
504 چکیده   PDF
سال ۴۹، شماره ۱۹۴،(۱۳۹۵) انواع بومی سرودهای خراسان
( حسن ذوالفقاری )
484 چکیده   PDF
سال 43، شماره 171،(1389) تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر
( فرزاد قائمی )
460 چکیده   PDF