دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این صفحه در هیأت تحریریه پذیرفته شده و در یکی از شماره های آتی مجله منتشر خواهد شد.

مقاله پژوهشی.

1. عاشق فداکار یا بورژوای خائن؛ خوانشی دیگر از رمان «چشم‌هایش» و شخصیت «فرنگیس».

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

محمود آرخی؛ فرامرز خجسته؛ عاطفه جمالی


2. تحلیل پیرامتنی نسبت عنوان با متن شعر در مجموعۀ «هزارۀ دوم آهوی کوهی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1400

سیدعلی سراج؛ عبدالله حکیم


3. دیدگاه‎های بلاغی امام بخش صهبایی در "شرح سه‌نثر ظهوری ترشیزی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

محمد خاکپور؛ محمد مهدی پور؛ مهدی باقری


4. موقعیت طبقاتی زنان در تعارض با کلیشه‌های جنسیتی در متون عرفانی‌-تعلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

پرنوش پژوهش


5. تعامل سوژه‌های متنی در غزلیات شمس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

فراست پیروزی نژاد؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


6. تحلیل ژانرشناختی دوبیتی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

مرضیه عظیمی؛ نجمه دری؛ حسن ذوالفقاری؛ غلامحسین غلامحسین زاده


مقاله ترویجی توسعه‌ای (مطالعۀ موردی)

7. بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

سلمان ساکت؛ زینب رمضانی