پژوهشی در منابع و سبک خطیب تبریزی درکتاب

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

کتاب ارزشمند الکافی فی العروض والقوافی اثر دانشمند برجسته و ادیب توانا ابوزکریا یحیی بن علی خطیب تبریزی(ت502 هـ) برای پژوهشگران در عرصة عروض و قافیه، نامی است آشنا. از آنجا که ویژگی عصر خطیب کم رنگ بودن نوآوری و ابتکار و به دنبال آن روی آوری دانشمندان به سمت نقل واقتباسِ افراطی،کاملاً مشهود بوده، این امر نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی ویژگیهای این دانشمند برجسته،منابع وسبک نگارش وی را در تألیف کتاب الکافی مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه برسد که وی نیز نه تنها نتوانسته است از دایرة نقل واقتباس بیرون بیاید، بلکه در موارد بیشماری در تألیف خود، از سایر دانشمندان و صاحب نظران مطالبی را نقل کرده است. وی در کنار نقل و اقتباس خود به طور عام، عنایت ویژه ای به کتابهای ابن جنی و صاحب بن عباد و اخفش داشته است.
کلید واژه‌ها: عروض، نقل و اقتباس، تبریزی، الکافی، القوافی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the source and the style of Alkaafi fel Arooz-e-val Ghavaafi written by Khatib Tabrizi

نویسنده [English]

  • Sahebali Akbari
چکیده [English]

Alkaafi fel Arooz-e-val Ghavaafi written by Khatib Tabrizi is quite familiar for the students and researchers of the area of prosody and meter. Khatib Tabrizi is a sixth century scholar. The main characteristic of his Age in writing books was to adapt from the texts and works of the predecessors and little use of creativity and innovation. Considering the bibliography and the methodology of this great scholar in compiling the above mentioned text, the author of the article has concluded that Khatib Tabrizi like his other contemporary scholars could not avoid this characteristic of his Age and has emphasized on adaptation in his work very much. In his adaptations the main focus of Tabrizi has been on the books of Saaheb Ibn-e-Abbad and Akhfash. However he has also adapted from the books and works of the other scholars too.

Keywords: Prosody, adaptation, Tabrizi, Arooz, Ghavafi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosody
  • Adaptation
  • Tabrizi
  • Arooz
  • Ghavafi
CAPTCHA Image