تحلیل دیدگاههای عطّار دربارۀ شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی*

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

از جمله مسائلی که در حوزۀ نقد ادبی کمتر مورد توجه قرار گرفته است مقایسة دیدگاههای ادبی شاعران و نویسندگان به عنوان خالقان آثار ادبی با نظرات منتقدان و نظریه پردازان این حوزه است. پژوهش حاضر شامل بررسی دیدگاههای عطار نیشابوری دربارۀ مسائل گوناگون شعر مانند وزن، قافیه، ردیف، کذب در شعر، الهام شاعرانه، مخاطب، لفظ و معنی و شعر حکمی و توحیدی است. در این تحقیق چهار مثنوی الهی نامه، اسرارنامه، مصیبت نامه و منطق الطیر به طور کامل بررسی گردیده و تمام گفته‌های عطار در حوزه‌های استخراج شده و ضمن شرح و توضیح، با نظرات منتقدان ادبی گذشته و حال مقایسه گردیده است. در پاره‌ای موارد برای نشان دادن نوآوریهای عطار خصوصاً در حوزۀ مخاطب و معنی، از غزلیات وی کمک گرفته‌ایم.
کلید واژه‌ها: عطار نیشابوری، مثنویها، دیدگاههای ادبی، نقد و تحلیل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Attar’s views on poetry and comparing them with those of literary critics

نویسنده [English]

  • Ahmad Reza’ee
چکیده [English]

Comparing literary views of the poets and writers, as the creators of literary texts and those of the critics has rarely been noticed in the area of literary criticism. This article, studies Attar’s point of views on various issues of poetry including rhyme, rhythm, poetic inspiration, addressee, utterance, meaning and didactic poem. The author of the article studies four Masnavis of Attar –Elahinameh, Asrarnameh, Mosibatnameh, and Mantegh-o-tair- and the poet’s views on the above mentioned terms are extracted and then are compared with the views of the contemporary and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar of Neishabour
  • Masnavi
  • literary views
  • criticism
  • analysis
CAPTCHA Image