افزایش تفکّر انتقادی از طریق مباحثة ادبی در کلاسهای زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اهمیّت تفکّر انتقادی در آموزش و تأثیر آن بر جامعه، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا به تأثیر مباحثة ادبی در رشد تفکر انتقادی بپردازد. بدین منظور دو کلاس زبان انگلیسی در سطح متوسط به بالا از کالج دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند. پس از تعدیل زبان آموزان از حیث تفکر انتقادی، در هر دو گروه کنترل و آزمایش پژوهشگر از متون ادبی از جمله شعر، داستان کوتاه و بعضی قطعات ادبی جهت تدریس استفاده نمود. زبان آموزان هر دو گروه باید متون مربوطه را در منزل مطالعه می‌کردند. زبان آموزان گروه کنترل باید تنها متون ادبی را خلاصه و خلاصه‌های خود را فقط در کلاس بازگو می‌کردند و معلم هم نظر خود را راجع به متن ابراز می‌داشت (آموزش انتقالی)، ولی از زبان آموزان گروه آزمایش خواسته شد راجع به متون مورد نظر بحث کنند، آن را به زندگی روزمره خویش ربط دهند، و احساس خود را از متن بیان نمایند(آموزش تبدیلی). در پایان ترم، مجدداً آزمون تفکر انتقادی به افراد هر دو گروه داده شد و از آنها خواسته شد به آن پاسخ دهند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری میان دو گروه وجود دارد و مباحثة ادبی باعث رشد تفکر انتقادی گردیده است. در پایان، نتایج به‌دست آمده مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی هم برای پژوهش بیشتر ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing critical thinking with literary discussion

نویسنده [English]

  • Reza Pishghadam
Ferdowsi
چکیده [English]

The major aim of this study was to investigate the effect of literary discussion on critical thinking. To this end, two classes (experimental and control groups) were selected from College of Ferdowsi University. In both groups literature was used as supplementary homework. Students were supposed to read short stories and poems at home and present them in class. The students in the experimental group were discussing the materials in class and the students in the control group only memorized the texts and retold them. At the end of the term, the students were asked to take a questionnaire on critical thinking. The results demonstrated that there was a significant difference between means of two groups, implying that literary discussion can enhance critical thinking. Finally, results were discussed in the context of education in Iran and some suggestions were made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enhancing critical thinking
  • English classes
  • literary discussion
CAPTCHA Image