حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی شروح فصوص الحکم وارائه معنی حضرات خمس و تقسیمات و بیان نظریّات شارحان مختلف و همچنین موارد اختلاف و متشابه آنهاست. در این باره، با بررسی بیش از سی شرح مختلف فصوص الحکم این موارد نشان داده شده است: آنجایی که حضرات خمس یک اصطلاح بیش نیست، اما اهل کشف و تحقیق، در تقسیم آن یا از راه تقلید و یا نوآوری نظر داده‌اند، در مجموع، مراتب کلی هستی را که محل تجلّی و ظهورات حق است،«حضرات» ‌نامیده‌اند که برخی تعداد آن را پنج و برخی دیگر شش گفته‌اند، نتیجه اینکه حضرات خمس اصطلاحی است که در متون عرفانی، به خصوص در شروح مختلف آثار ابن عربی دیده می‌شود که البته نامگذاری هر یک از حضرات در بین تمام شارحان همسان نیست؛ هر یک بنابر آگاهی و ذوق خودآن را تقسیم‌بندی کرده‌اند در پایان نیز جدولی برای دسترسی اجمالی به آن ارائه شده است

عنوان مقاله [English]

Hazaraat-e-Khams (five attendances) in the different descriptions of Fosus-al-Hekam by Ibn-e-Arabi

چکیده [English]

Fosus-al-Hekam is one of the most reliable mystical sources written by the well-known Mohyeddin Ibn-al-Arabi. The purpose of the present article is to study different descriptions of Fosus-al-Hekam and presenting the meaning of Hazaraat-e-Khams (five attendances), its various parts, the opinions of different commentators and the similarities and differences in their comments. The author of the article has studied more than thirty different descriptions of Fosus-al-Hekam. Since Hazaraat-e-Khams is nothing but a term, but different researchers and commentators have had different opinions or have presented innovations. Hazaraat-e-Khams is the true manifestations of Allah; some considered it as five, some others six and different commentators named them differently. The writer of the article has also presented a table for an easier access to these information.

CAPTCHA Image