واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

از آنجاکه در دهه‌های اخیر گویشهای ایرانی در جهت همگرایی با زبان فارسی به سرعت دستخوش تحول بوده‌اند، مطالعه و ثبت ویژگیهای اجتماعی آنها اهمیت بسیار دارد. از نتایج این مطالعات، علاوه بر شناخت خصوصیات منحصر به فرد این گویشها، می‌توان در سیاستهای کلان اجتماعی و آموزشی، برنامه‌ریزیهای زبانی و مطالعات تطبیقی گویش‌شناسی سود جست.
این مقاله به بررسی جبنه‌های اجتماعی واژگان خویشاوندی و جنسیتی در گویش گیلکی رشت و نواحی اطراف آن می‌پردازد. گستردگی روابط و تعاملات خانوادگی، نامطبوع بودن خویشاوندی ناتنی، گستردگی و اهمیت چند همسری، و خانواده‌های گستردۀ مرد‌مَدار، از مسائل قابل تأملی هستند که در واژگان گیلکی بازتاب یافته‌اند. همچنین واژگان و اصطلاحات گیلکی از نظر ارجاع و خطاب، کاربرد افعال در حوزۀ همسرگزینی، بخش کنایی و... با ارزش‌گذاری جنسیتی همراه‌اند.

عنوان مقاله [English]

Case study: Family and gender expressionsSocial Morphology of Gilaki Dialect

چکیده [English]

In recent decades, Persian language dialects are also changing along with the language itself. So, recording the social characteristics of these dialects is of great importance. The results of these studies can be used in social and educational policies, language planning and comparative studies of dialectology. The writers of this article study the social characteristics of family and gender expressions in Gilaki dialect.

CAPTCHA Image