حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله نشان داده می شود که مادّة مجهول ساز -ya- که در ساختهای مجهولی ساختواژی در زبانهای ایرانی باستان به ریشة فعل افزوده می شود و مادّة مجهول تشکیل می دهد به صورتهایyâ- - وya- - در گویشهای کردی سورانی، اردلانی، کلهری، ایلامی و هورامی - باقیمانده است و وجود ساختهای مجهولی ساختواژی کردی به سبک و سیاق مجهول در زبانهای ایرانی باستان می تواند هم در زبانشناسی تاریخی و تحوّل زبان و هم در کمک به روشن شدن ماهیّت مجهول در سایر زبانهای ایرانی نو مانند فارسی مورد استفاده محقّقین قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Preservation of an ancient passive maker in Kurdish language

چکیده [English]

The existence of passive makers in Kurdish language, similar to that of ancient Iranian languages can be very helpful in linguistic studies, language change and finding the nature of passive structures in modern Iranian languages such as Persian. The writers of this article have found a passive maker in Kurdish language and its dialects such as Sorani, Ardalani, Kalhori, Ilami and Horami that like ancient Iranian languages is added to the verb root to form passive structures. This morpheme in Kurdish language appears as /ya/ and /ya^/ which is similar to /ya/ in ancient Iranian languages.

CAPTCHA Image