«طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

طعن یا آیرونی یک آرایۀ ادبی و نوعِ خاصّی از بیان دوپهلو است که با ایهام و ابهام متفاوت است. این آرایه در آثار مهدی اخوان ثالث جلوه‌ای خاص دارد و می‌تواند در شمار ویژگیهای سبکی او به شمار رود. هرچند آیرونی در ادبیّات فارسی پرکاربرد است، منتقدان کمتر به آن توجه نشان داده‌اند. در مقالة حاضر انواع آیرونی و مظاهر آن در شعر مهدی اخوان ثالث بررسی می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Irony in the works of Mahdi Akhavaan Saales

چکیده [English]

Irony is a technique in figurative language which is very common in the works of Mahdi Akhavaan Saales and can be considered as a prominent feature in his style. Although irony is used as a common technique by many Iranian writers, many critics have not studied it fully. The author of this article studies irony in the works of Mahdi Akhavaan Saales.

CAPTCHA Image