روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 شهید بهشتی تهران

2 بیرجند

3 دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده

معابد بودایی بلخ و نقش سر بودا بر سکه های پیروز ساسانی حاکی از نفوذ آیین بودا در خراسان، یکی از خاستگاه های تصوف است. همجواری و رفت و آمدهای پیاپی میان سرزمین های اسلامی و مناطق بودایی‌نشین، در روزگاران پس از اسلام نیز سبب انتقال و ورود آداب و مناسک بودایی به تفکر و آداب و رسوم صوفیه این مناطق شد. از نمونه‌های این تأثیرپذیری، روایت خراسانی داستان ابراهیم ادهم است که نشان می دهد پردازندگان آن به سبب همجواری خراسان با هند و سرزمین‌های بودایی‌نشین، از سرگذشت بودا و باورهای بودایی الگو گرفته اند. در این مقاله سعی شده پس از آوردن روایت‌های شامی و خراسانی این داستان، از راه بررسی مقایسه‌ای و آوردن نمونه‌هایی از مشابهت‌های عناصر این روایت مانند بی خانمانی، عبادت در غار و پرهیز از خوردن گوشت و مطابقت با ادبیات جاته که و آداب و باورهای بودایی، این الگوپذیری نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narratives and Elements of Ibrāhim ibn Adham’s Life Story and Its Relation to Buddhist Beliefs and Customs

نویسندگان [English]

  • Peiman Abul – Bashari 1
  • Ali Yahyaei 2
  • Hossein Noee 3
1
2
3
چکیده [English]

Buddhist temples in Balkh and the portrait of Buddha on Sassanid coins
imply Buddhism’s spread to Khorāsān, one of the originating places of Sufism.
Contiguity and frequent travels between Islamic and Buddhist
regions also caused the promulgation of the Buddhist beliefs and customs which influenced Sufism teachings in that area. In particular, the
Khorāsāni narrative of Ibrahim Adham story shows how the people of
Khorāsān were impressed by the legend of Buddha and Buddhist beliefs.
In this paper, the authors have attempted to demonstrate this influence
through comparison and by giving examples. It is also attempted to show the similarities in elements such as homelessness, praying in caves and meat
prohibition in Jātaka literature and Buddhist customs and beliefs
after reviewing the Shāmi and Khorāsāni versions of the narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic mysticism
  • mysticism of Khorāsān
  • Buddhism
  • Ibrahim ibn Adham
  • Buddha
CAPTCHA Image