سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

سرقت ادبی موضوعی است که از گذشته تا امروز دامنگیر شاعران و نویسندگان بوده و در بین کسانی که توانایی آفرینش اثری درخور و شایسته نداشته‌اند، رواج داشته است؛ حتی شاعران بزرگ و نام‌آور نیز گاه مرتکب سرقت ادبی شده اند. در این جستار ضمن نشان دادن شواهد و نمونه‌ها، سرقت‌های ادبی عبدالواسع جبلی، شاعر نامی قرن ششم از دیوان سنایی غزنوی، شاعر بزرگ هم‌دورۀ او، واکاوی شده است. در این بررسی به این نتیجه رسیده‌ایم که تمام انواع سرقات و به‌خصوص"انتحال" و "اغاره" را در دیوان عبدالواسع جبلی می‌توان دید. وی قطعاتی از شعر سنایی را در بیشتر قالب‌های ادبی و بخصوص قالب قصیده و غزل، سرقت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abdolvase Jebeli’s Plagiarism from Sanayee’s Divan

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sharifi 1
  • Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi 2
1
2
چکیده [English]

Plagiarism is an issue bothering poets and writers since old times. It has been prevalent among those who have not had the capability to create admirable and worthy works. It has been so widespread an offense that even great and well-known poets have sometimes committed it. The present study mainly focuses on the plagiarism of Abdol-Vase Jebeli,(sixth century A.H.), of the works of his famous contemporary poet Sanayee Qaznavi. It tries to investigate Jebeli's Direct Plagiarism (i.e. ascribing somebody's exact words to oneself without any addition or omission) and Modified Plagiarism (i.e. taking somebody's work and changing it) as the most evident types of plagiarism of Sanayee's Divan. Jebeli has repeatedly adapted Sanayee’s pieces in most literary styles especially in ghazal and qasidah forms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plagiarism
  • Abdol-Vase Jebeli
  • Sanayee
  • Direct Plagiarism
  • Modified Plagiarism
  • literary imitation (reception)
CAPTCHA Image