دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

محققان تا کنون تحقیق چندانی دربارة جای نام های شاهنامه انجام نداده‌اند. این درحالی است که ضبط برخی از این جای‎نام‌ها در دستنویس‌ها و چاپ‌‌های شاهنامه پریشان و بی‌سامان و گاه نادرست است. زیرا نسخه‌نویسان شاهنامه تقریباً در همۀ دوره‌هااهتمام چندانی برای ضبط صحیح این نام‌ها از خود نشان نداده و گاه آن‌ها را از روی اهمال کاری با نام‌ها یا کلمات مأنوس در روزگار خود جایگزین کرده‌اند. در این مقاله دربارة دو جای نام «آرچنگ» و «نرآهو/ پی آهو » که در شاهنامه های چاپی و خطی، غلط یا گونه گون ضبط شده، بر اساس نسخه های خطی کهن بحث شده و ضبط صحیح آن مشخص گردیده است. اولی قطعآ بر همان ارچنگان منطقة کلات نادر تطبیق می‌کند و دومی با تردید باید نام میدانی در مرز زابلستان به توران در افغانستان کنونی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Unknown Toponyms in the Shahnameh

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafar Yahaghi
چکیده [English]

Shahnameh researchers have not made enough attempts to find the correct forms of its toponymy. The variants of these names are frequently incompatible and sometimes incorrect. Obviously the copiers of manuscripts have made little effort to record such names correctly and even at times they have inadvertently replaced the original names with the ones sounding more familiar to them. Based on the record of manuscripts and regional and geographical information, this paper intends to specify the correct forms of two toponyms (i.e., “Archang” & “Narahoo / Payahoo”) which have been recorded incorrectly in all accessible manuscripts and printed copies of the Shahnameh. The first (i.e., “Archang”) is certainly a variant of Archangan, a village in Kalat Naderi area in Khorassan Razavi province. The second one, with some reservations, can be the name of a battle ground near the border of ancient Zabolestan and Touran, located in present Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahanmeh
  • ancient manuscripts
  • “Archang”
  • “Narahoo / Payahoo”
CAPTCHA Image