بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارة شناختی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

هدف نگارندگان این جستار آن بوده تا از رهگذر تحلیل استعاره‌های شناختیِ اقوال بایزید- به عنوان یکی از عرفای پیشرو و برجستة مکتب تصوف عاشقانه- مفاهیم کلیدی در عرفان او را تفسیر و تبیین نمایند و در ضمن آن به برخی ویژگی‌های شخصیت او نیز اشاره کنند. از جمله نتایج این تحقیق آن بوده که کاربرد قلمروهای شراب، آتش و سیل در اقوال وی، تأکید او را بر مسألة «فنا» در اندیشة عرفانی وی نشان می‌دهد. همچنین حضور مکرر و چشمگیر قلمرو تجربی «نور» در اقوال بایزید، حاصل تأثیر محیط فرهنگی و اجتماعی زرتشتی روزگار وی بوده است. علاوه بر این، تحلیل استعاره‌های شناختی وی نشان‌‌دهندة تردد او میان اندیشه‌های زاهدانه و عاشقانة تصوف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Personality and Mystical Ideas of Bāyazid Bastāmi Based on Cognitive Metaphor Approach

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hashemi 1
  • Abol-ghasem Ghavam 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of authors in this paper is to analyze Bāyazid’s uses of cognitive metaphors. He was as one of the pioneers and prominent Sufis of love mysticism. The paper explains some key concepts in Bāyazid’s mysticism and refers to some features of his personality. This study examines the uses of wine, fire and flood domains in his sayings and reveals his emphasis on the concept of mortality (i.e. fanā) in his mystical thoughts. It also shows that the frequently noticeable presence of the ‘light’ source domain in his words results from the impact of the social and cultural environment of the Zoroastrian ambience of his time. In addition, the analysis of Bāyazid’s cognitive metaphors delineates his vacillation between asceticism and mystical love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive metaphor
  • Culture
  • mapping
  • Sufism terms
  • Bāyazid Bastāmi
CAPTCHA Image