کنش خواندن و انسان شناسی ادبیات: تصویری از اندیشۀ ولفگانگ آیزر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

1

چکیده

ولفگانگ آیزر، متفکر آلمانی، در نیمۀ دوم قرن بیستم نظریه ای را برای خوانش متن ادبی بسط داد که آفاق تازه ای را در ادراک متون ادبی ایجاد کرد. آیزر با تغییر کانون توجه مطالعات ادبی از نویسنده به خواننده، نخست به شیوه های قرائت متن پرداخت و آنگاه با گسترش بررسی هایش حوزۀ مطالعات ادبی را فراتر از مرزهای معهود برد و مفهومی  به نام «انسان شناسی ادبی» را پدید آورد. مقالۀ حاضر با تکیه بر سازه‌های اصلی تفکر آیزر می‌کوشد تصویری از کلیت این تفکر ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Act of Reading and Literary Anthropology: An Outline of Wolfgang Iser’s Ideas

نویسنده [English]

  • Behzad Barekat
چکیده [English]

In the second half of 20th century, the German thinker Wolfgang Iser developed a theory of reading literary texts that opened up new horizons in literary studies. By focusing on the reader instead of the writer, Iser introduced new ways of reading. He subsequently extended his literary studies, went beyond the conventional domains, and developed a novel area of research which he named “Literary Anthropology”. The present article is an attempt to draw an outline of Iser’s major notions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wolfgang Iser
  • act of reading
  • literary anthropology
  • triple logic
CAPTCHA Image