تحلیلی انتقادی از مسألة جنسیت و زنانگی در تفکّر ابن‌عربی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در میان منابع تصوف، آثار ابن‌عربی حاکی از نگاهی متعالی و مثبت به مسئلة زنانگی است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد در پس نگاه استعلایی او به زن، تقابل‌های دوگانه‌ای که از نظرگاه هلن سیکسو، مبنای برخوردهای متفاوت با زن و مرد قرار گرفته و در نهایت به شکل‌گیری نگاهی مردسالار می‌انجامد، خودنمایی می‌کند. در بخش نخست مقاله، مبانی هستی‌شناسانه‌ای که بر نحوۀ برخورد ابن‌عربی با مسئلۀ زنانگی مؤثّرند مطرح شده و در بخش‌های بعدی، نظرگاه‌های منفی و مثبت او به زن که نمایانگر تفکر او دربارۀ مشخّصه‌های جنسیتی است مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در خلال چنین تحلیلی، دگردیسی عناصر مردسالارانه به مفاهیم متافیزیکی در تفکر ابن‌عربی نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Ibn al-‘Arabi’s Views on Femininity and Gender Issues

نویسنده [English]

  • maliheh Alizadeh
چکیده [English]

Among the sources on Tasawwuf, the works of Ibn al-‘Arabi especially hold femininity in high regard. The present study is to illustrate that beyond the transcendental view of Ibn al-‘Arabi to woman, there are some prominent traces of binary oppositions that, according to Hélèn Cixous, culminate in different reactions to feminine and masculine roles and ultimately lead to the appearance of patriarchal atmosphere. In the first part of the article, some ontological concepts are examined to delineate Ibn al-‘Arabi’s attitude towards femininity. In the following sections, his positive and negative perspectives on woman, which are the representation of his viewpoint towards gender characteristics, are analyzed. Besides, in the analyses, the change of masculine concepts to metaphysical ones in Ibn al-‘Arabi’ s view is shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical ontology
  • femininity
  • transcendence
  • binary opposition
  • patriarchy
  • Ibn al-‘Arabi
  • Hélèn Cixous
CAPTCHA Image