خاک‌مالی کردن نامه تطوّر ایدئولوژیک یک مفهوم کتابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشگاه بجنورد

10.22067/jls.2023.80027.1388

چکیده

کم نیستند سنت‌هایی که به تدریج از قلمرو دانش و تجربه به عرصۀ ایدئولوژی یا مذهب گام می‌نهند. خاک‌مالی کردن نامه‌ها یکی از سنت‌های نسخه‌شناسانه و کتابتی است که به تدریج از یک کنش تجربی به باوری مذهبی تبدیل شده است. در این نوشته می‌کوشیم با بررسی متون کهن فارسی و عربی، علل پدیدآیی سنت خاک‌مالی کردن نامه‌ها را تبیین کنیم و در ادامه نشان دهیم که چگونه این سنت نوشتاری که مربوط به حوزۀ کتابت بوده است، به تدریج در متون مذهبی، شکلی دینی و ایمانی گرفته و تبدیل به نوعی از استحباب شده است. از رهگذر این بررسی، می‌توان دریافت که چگونه یک باور علمی پس از طی مراحل گوناگون و ورود به متون مذهبی، تبدیل به یک ساخت مذهبی می‌شود و به تبع آن انواع گوناگونی از خرافه‌ها نیز شکل می‌گیرد. . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Daubing the Letter with dirt Ideological evolution of a writing concept

نویسنده [English]

  • mojtaba mojarrad
Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Bojnord
چکیده [English]

There are many traditions that gradually move from the realm of knowledge and experience to the realm of ideology or religion. Daubing the letter with dirt is one of the traditions of codicology and writing that has gradually turned from an experimental act into a religious belief. In this article, by examining ancient Persian and Arabic texts, we try to show why the tradition of daubing the letter with dirt was created. In the following, we show how this writing tradition, which was related to the field of letter writing, has gradually taken a religious and faith form in religious texts and it has become a kind of recommended practice. Through this study, it is possible to understand how a scientific belief becomes a religious construction after going through various stages and entering religious texts, and as a result, various types of superstitions are formed. . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daubing with dirt
  • Letter writing
  • Codicology
  • Ideology
CAPTCHA Image