جلوه‌های اروس در نوسروده‌های فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 شهید مدنی

2 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

نوسروده­های فروغ ­فرخزاد، به شکل کم­سابقه­ای از جلوه­های هنری اروس سود جسته­است؛ تن‌کامگی و تصاویر مربوط به آن با بسامد بالا، نه صرفاً برای انتقال تصاویر تغزلی، بلکه اغلب برای بازنمایی تجربۀ درکی عمیق از پدیده­های دنیای پیرامون شاعر است؛ جلوه­های این بسامد در چهاردستۀ کلی پیشنهاد­ شده­است: 1.پرسونیفیکیشن جنسیتی 2.لیریسم جنسی 3.اندام­پردازی 4.فرویدیسم. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که جلوه­های اروس با توجه به عواطف تغزلی، قابلیت­های ایماژیک، زنانگی متن و انسان­وارگی جنسی طبیعت بی­جان، به زندگی شاعر معنایی تپنده و زایا بخشیده است؛ گویی زنانگی فروغ جهانش را رنگ بخشیده است. تمام تجربه‌های تلخ و شیرین شاعر از رهگذر زنانگی او قابل تفسیر و درک می شود. نیز شاعر افکار یأس­آلود و مرگ­اندیشانه­اش را در پشت تصاویر اروتیک، ضمیمۀ زندگی معمول و روزانه­اش کرده­است تا یکسانی و جدایی­ناپذیری این دو متضاد را در انسان به نمایش بگذارد. ما برآنیم تا این اشکال کم سابقه را  با نمونه­های برجسته و تأثیرگذار از دو مجموعۀ شعر «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» بررسی و تحلیل کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Eros in Forough Farrokhzad’s New Poems

نویسندگان [English]

  • Hossein Taheri 1
  • vida dastmalchi 2
چکیده [English]

  New poems of Forugh Farrokhzad unusually used artistic eroticism. This woman witting has several erotic functions. The representations of this multiplication were suggested in four general groups: 1) sexuality personification 2) sexuality lyrics 3) body embodiment 4) Freudism. What is investigated in this article, resulted in that forms of Eros regarding to lyric emotions, Imaginative capabilities, feminine features in context and sexuality personification of inanimate nature The poet has given the poet a lethargic and genuine sense of meaning, It is as if femininity has illuminated the light of her universe. All the bitter experiences of the poet can be interpreted and interpreted through his femininity. Also the poet has put his mischievous thoughts in the back of erotic images as an attachment to his daily and daily lives, in order to show the same and indivisibility of these two opposites in ma . We aim to analyze and analyze these low forms of history with influential examples of two sets of "other birth" and "believe in the beginning of the cold season".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eros Forms
  • Forough Farrokhzad
  • New Poems
CAPTCHA Image