تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گلستان

چکیده

بهمن‌نامه یکی از منظومه های مهم حماسی پیرو شاهنامه است که در اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم سروده شده است. این منظومه از چهار بخش تشکیل شده که بخش اول آن ماجرای بر تخت نشستن بهمن و ازدواج او با دختر پادشاه کشمیر است. بخش اول این اثر، منظومة عاشقانة مستقلی است که ویژگی های یک اثر غنایی برجسته را دارد. در این مقاله با مقایسة دو داستان نشان داده شده که این بخش منظومه در مواردی چون توصیف صحنه ها، شخصیت پردازی، استفاده از مضامین، نوع حوادث، شیوة روایت، ضرب‌المثل‌ها و.... تشابه بسیار زیادی به ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Similarities of Vis and Ramin and Bahman-nāme

نویسنده [English]

  • Vahid Rooyani
چکیده [English]

Bahman-nāme, a late 5th-century (A.H.) or early 6th-century (A.H.) epic poem, is one of those significant poems that used the Shāh-nāme as a model. This story was composed by Īrānshāh in four parts. The first part recounts the adventures of Bahman, son of Esfandīār, who, at the behest of Rostam, marries Katāyūn, the daughter of the king of Kashmir. Although generally this poem belongs to the epic genre, the first part is more lyrical in nature than heroic. In fact this part comes close to being a distinct love story. By comparing the narratives of Vis and Rāmin and Bahman-nāme, the author, in this study, is trying to show that Īrānshāh, in writing his book, not only benefited from Vis and Rāmin as a model, but he also used this book for depiction of scenes, developing the characters, selecting stories and themes, types of events, styles of narrative, parables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vis and Rāmin
  • Bahman-nāme
  • Model
  • Epic
  • lyric
CAPTCHA Image