تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 428
تعداد نویسندگان 501
تعداد مشاهده مقاله 28,046
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16,983
نسبت مشاهده بر مقاله 65.53
نسبت دریافت فایل بر مقاله 39.68

هزینه چاپ مقاله جهت داوری مقالات 1000000 ریال (معادل صد هزار تومان) است که پس از ارزیابی اولیه گرفته خواهد شد. همچنین هزینه چاپ نهایی مقاله 2500000 ریال  (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد که پس از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می شود.

شماره جاری: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 212، بهار 1400 

2. فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سید مهدی رحیمی


ابر واژگان