ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

نسخه های دیوان منوچهری همه در دو سه قرن اخیر کتابت شده اند. تنها یک نسخه از این دیوان در دست است که تاریخ کتابت آن 1051 است. کاتبان این نسخه ها ضبط های قدیمی اشعار را غالباً تغییر داده و آن ها را مطابق کاربردهای روز درآورده اند. برای دست یافتن به ضبط‌های کهن اشعار که به زبان شاعر نزدیک باشد باید یا منتظر پیدا شدن نسخه های کهن بود و یا به اشعاری از شاعر که در جنگ‌های کهن ضبط شده اند رجوع کرد. در این مقاله ضبط‌های شش قصیده که در دو جنگ کهن و یک تذکرة نسبتاً کهن درج شده اند، به دست داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Records of Manuchehri’s Six Odes (i.e. Qasidahs) in Three Old Sources

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Sadeghi
چکیده [English]

Manuscripts of Manuchehri’s divan are relatively new. Only one manuscript dates back to 1051 A.H. Scribes have systematically “modernized” the older records. To have access to the poet’s language, one must either refer to the old manuscripts which are still unknown or else resort to literary miscellanies containing the poet’s poems. The author has presented here a number of different and rather older records of the poet’s six odes from three old sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuchehri’s divan
  • literary miscellanies
  • textual criticism
CAPTCHA Image