کرت‌نامه؛ ساختار و قالب (بررسی ابیات بازماندة کرت‌نامه در تاریخ‌نامة هرات)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

کرت‌نامه مثنوی‌ای حماسی به اسلوب شاهنامة فردوسی است که ربیعی پوشنگی (702 - 671 ق.) آن‌ را به دستور ملک فخرالدّین کرت (حک. 706-697 ق.) در موضوع تاریخ آل‌کرت سروده است. این اثر اکنون از میان رفته و از آن اطلاعات اندکی در دسترس است. تنها منبع آشنایی با این مثنوی و سبک و سخن ربیعی، تاریخ‌نامة هرات (721 ق.) نوشتة سیفی هروی است که اندکی بیش از 250 بیت از این منظومه به همراه داستان سرگذشت ربیعی در آن نقل شده است. در این جستار به منظور آشنایی با ساختار و قالب کرت‌نامه، به بررسی و تحلیل ابیات بازمانده از این مثنوی در تاریخ‌نامة هرات پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kortnameh: Structure and Format (Examining the Surviving Verses of Kortnameh in Tarikhname-ye Herat)

نویسنده [English]

  • Khalilullah Afzali
چکیده [English]

Kortnameh is an epic composed in Masnavi format. Modeled on Ferdowsi’s Shahnameh, the work was composed by Rabiee Pushangi (671-702A.H.) at the behest of Fakhruddin-e Kort (697-706 A.H.) about the history of Kort dynasty. The work has disappeared and little is known about it. Tarikhname-ye Herat (721 A.H.) is the only source that has preserved a little more than 250 verses of Kortnameh, providing us with some information about the author and his style. To identify the structure and format of Kortnameh, the present study has tried to explore and analyze the surviving verses of the work in Tarikhname-ye Herat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kortnameh
  • Sadruddin-e Rabiee
  • Kort dynasty
  • epic poem
  • Tarikhname-ye Herat
CAPTCHA Image