بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی

چکیده

در سال 1949، جوزف کمبل (1987-1904) اسطوره‌شناس امریکایی، در کتاب قهرمان هزار چهره دیدگاه خود را دربارۀ اسطورۀ یگانه طرح می‌کند: قهرمان به زندگی روزمره و روزمرگی زندگی پشت می‌کند؛ سفری مخاطره‌آمیز را به جان پذیرا می‌شود؛ به مقابله با موجودات متخاصم و نیروهای بازدارنده می‌پردازد؛ بر آن‌ها فایق می‌آید و سرانجام در بازگشت، فضل و برکتی را که ره‌آورد این سفر خطیر است، به یارانش ارزانی می‌دارد. در این الگو، کمبل به شیوۀ رایج ساختارگرایان، در پی ارائۀ نمایه‌ای بنیادین برای کهن‌الگوی سفر قهرمان است. به همین منظور، شواهد متعدد‌ی را از داستان‌‌های اقوام و ملل مختلف فراهم می‌آورد و طرحی جامع را در این زمینه پیشنهاد می‌کند. در مطالعۀ حاضر، رابطۀ بین دو حوزۀ معیّن در نقد کهن‌الگویی – تصاویر ازلی و کهن‌الگوی سفر قهرمان - در روایت داستان هفت‌خان رستم از شاهنامۀ فردوسی بررسی شده و در پایان مزایا و کاستی‌‌ها‌ی این الگو نقد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Structure in Rostam’s Seven Trials: Analyzing the Archetype of the Hero’s Journey

نویسنده [English]

  • Mahmoud Reza Ghorban Sabbagh
چکیده [English]

In 1949, Joseph Campbell (1904-1987), American mythologist, in his book entitled The Hero with a Thousand Faces discusses his view on "monomyth" in detail: the hero turns his back on the mundane daily life; accepts the perils of a harrowing and hazardous journey; grapples with evil and restraining forces; overcomes all impediments and, upon his return, generously offers his people the hard-earned boon and blessing: the "souvenirs" of his journey. Campbell, in his suggested model, presents a structural pattern for the archetype of the hero's journey. To that end, he examines the myths of many different nations and peoples from all over the world. The present study singles out the story of "The Seven Trials of Rostam" from The Shāhnāma of Abolqasem Ferdowsi (c. 940-1020 A.D.), the renowned Iranian epic poet, and examines two relatively distinct areas in Archetypal Criticism, i.e. Archetypal Images and Hero's Journey in it. The study concludes with an objective evaluation of the Campbell's model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mythological criticism
  • monomyth
  • archetype
  • the Shāhnāma
  • "The Seven Trials”
CAPTCHA Image