پارسی سرایی خطه قفقاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.


عنوان مقاله [English]

Parsi Sarai of the Caucasus region

CAPTCHA Image