پارسی سرایی خطه قفقاز

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Parsi Sarai of the Caucasus region

CAPTCHA Image