نظریۀ گشتالت و ارتباط با آن (روان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و فلسفه)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استاد


عنوان مقاله [English]

Gestalt theory and its relation (psychology, sociology, social psychology and philosophy)

نویسنده [English]

  • Hadi Samadi
Professor
CAPTCHA Image