دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، زمستان 1390 
5. تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا

صفحه 97-118

نادر جهانگیری؛ ناصر رضا ارقامی؛ غلام محمد فقیری


7. نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی

صفحه 149-177

فرامرز ادینه کلات؛ سلمان ساکت