نویسنده = پورنامداریان، تقی
تعداد مقالات: 2
1. سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

دوره 44، شماره 2، بهار 1390، صفحه 123-156

سیّد حسین فاطمی؛ تقی پورنامداریان؛ عبدالله رادمرد؛ مهدی پرهام


2. سیمرغ و جبرئیل

دوره 23، 3-4، پاییز و زمستان 1369، صفحه 463-478

تقی پورنامداریان