بن مایه های پژوهش علمی در هفت پیکر نظامی گنجه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

چکیده

بیشتر دستاوردهای علمی بشر، بر پایة تحقیق و پژوهش استوار است و تولید علم، مرهون کوشش و تلاش پژوهندگانی است که در عرصه های مختلف دانش بشری گام نهاده اند. این پیشرفتهای چشمگیر در سایة دستیابی به روش منظّم برای حلّ مشکلات خویش به دست آمده است.
توجّه به عنصر «روش» از ضروریّات انکارناپذیر پژوهش است. در اروپا نخستین گامها در راه تحقیق روشمند از اوایل قرن هفدهم میلادی برداشته شد؛ در حالی که در مشرق زمین، فرهیخته ای چون نظامی گنجه ای به مراحل پژوهش روشمند نظر داشته و حتّی در مقدّمه اثر گرانبهایش، هفت پیکر، با زبان شعر به موضوعاتی چون پیشینة تحقیق، طرح پژوهش، گردآوری منابع و مآخذ و نوآوری و نوگستری علمی تصریح کرده است. توجّه سخنسرای گنجه به ظرافتهای تحقیق و روش پژوهش در آن روزگار بسیار مهمّ و قابل اعتناست.
کلید واژه ها: پژوهش، روش تحقیق، نظامی گنجه ای، هفت پیکر.

عنوان مقاله [English]

The Themes of Research in Nezami Ganjavi’s Haft Peykar

نویسنده [English]

  • Mahdi Malek Sabet
چکیده [English]

The writer of this paper has studied the themes of research in Haft Peykar written by the great poet, Nezami Ganjavi. In his introduction in Haft Peykar, and in the language of poetry, this poet and the great scholar has presented subjects like the history of research, research planning, data collecting, scientific innovation and its development. The point that such a great poet has paid attention to such a subject is of great importance.

Key Words: Reaserch, methodology, Haft Peykar, Nezami Ganjavi.

CAPTCHA Image