عاشق فداکار یا بورژوای خائن؛ خوانشی دیگر از رمان «چشم‌هایش» و شخصیت «فرنگیس».

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

چکیده

رمان چشم‌هایش، اثر معروف بزرگ علوی، یکی از مهم‌ترین رمان‌های فارسی است که به روابط عاشقانه «ماکان» و «فرنگیس» و فعالیت سیاسی آن‌ها در عصر رضاشاه می‌پردازد. در این رمان، فرنگیس، علی‌رغم بورژوا بودن،زنی عاشق و فداکار است که با ایثار بزرگ خود، استاد ماکان را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. این موضوع، از همان زمان انتشار، منتقدان وابسته به جریان چپ را به انتقاد از این رمان و بعدها سایر منتقدان را به تحسین آن واداشته است. این مقاله می‌کوشد تا با روشی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اصل «عدم قطعیت معنی» و «امکان تفاسیر جدید از متون ادبی» در نظریه‌های ادبی‌ای مانند «هرمنوتیک» و «پساساختارگرایی»، خوانشی نو از این رمان به‌دست دهد و به قرائتی تازه از آن دست یابد. قرائتی که در نقطه مقابل معنای ظاهری رمان و قرائت پذیرفته‌شده از آن در میان منتقدان قرار می‌گیرد و فرنگیس را انقلابی متزلزلی معرفی می‌کند که در دشوارترین لحظات انقلاب، به استاد ماکان و نهضت خیانت می‌کند و به صف دشمنان انقلاب می‌پیوندد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که رمان چشم‌هایش برخلاف معنای ظاهری‌اش، که به انتقاد شدید منتقدان چپ منجر شده، در باطن، به تئوری انقلاب در مکتب مارکسیسم وفادار است. به‌زعم ما نشانه‌های درون‌متنی فراوانی در این رمان وجود دارد که با تکیه بر آن‌ها می‌توان خوانش جدیدی از آن را که متناسب با تئوری مارکسیسم در باب انقلاب است ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Devoted lover Or A Traitorous Bourgeoisie;Another Reading Of The Novel "Cheshm'hā'yas "(Her Eyes) And The Character Of "Farangis"

نویسندگان [English]

  • Mahmood Arkhi 1
  • faramarz Khojasteh 2
  • Atefeh Jamali 3
2 univrsity of hormozgan
چکیده [English]

The novel Her Eyes, the famous work of Bozorg Alavi, is one of the most important Persian novels that deals with the romantic relations between "Makan" and "Farangis" and their political activity in the era of Reza Shah. In this novel, Farangis, despite being a bourgeois, is a revolutionary and devoted woman who saves Master Makan from certain death with her great self-sacrifice.This reading, since its publication, has led left-wing critics to criticize the novel and later to praise it.This article tries to give a new reading of this novel by relying on the principle of "meaning uncertainty" and "the possibility of new interpretations of literary texts" in literary theories such as "hermeneutics" and "poststructuralism" and achieve a new reading of it.A reading that contrasts with the official reading of this novel and introduces Farangis as a shaky revolutionary who, in the most difficult moments of the revolution, betrays Master Makan and the movement and joins the ranks of the enemies of the revolution.The result of the research shows that the novel of Her Eyes, contrary to its apparent meaning, which has led to severe criticism from leftist critics, is inherently faithful to the theory of revolution in the school of Marxism.In our opinion, there are many in-text cues in this novel, on the basis of which a new reading of it can be offered, which is in line with Marxism's theory of revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • of Her Eyes
  • Literary Criticism
  • Marxism
  • Revolution
CAPTCHA Image