بازشناسی، بررسی و تحلیل اندیشه های نقدی رفیق حیلمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات کردی و عضو هیئت علمی پژوهشکده کردستان‌شناسی, دانشگاه کردستان, سنندج, ایران

چکیده

رفیق حیلمی منتقد، ادیب و نویسندۀ معاصر کرد در حوزۀ فن نقد دارای یک منظومۀ اندیشگانی انتقادی است که عمده آرا و نظرات خویش را در کتاب شعر و ادبیات کردی به ودیعه نهاده است. ساختار کار وی را می‌توان در دو بُعد نقد نظری و نقد عملی تبیین کرد. این جستار با شیوۀ توصیفی – تحلیلی در پی بازشناخت و تحلیل فن نقد، رویکردها، رهیافت‌ها و شیوه‌های نقد ادبی رفیق حیلمی است. وی در یک رویه، به بازتعریف مفاهیم و گزاره‌های حوزۀ نقد ادبی دست یازیده و در سطح دیگر شواهد شعری را بر اساس اندیشه‌های انتقادی خویش زیر بوتۀ نقد برده است. فن نقد نزد حیلمی اغلب فرستنده / شاعرمحور و در برخی موارد پیام‌محور است. واپسین بخش پژوهش به تبیین گویی ­هایی از سبک‌شناسی نقد او می‌پردازد که گاه با «ادراک بی چگونه» و مبالغه و اطلاق‌گرایی همراه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition, Review and Analysis of Rafiq Hilmi’s Critical Thoughts

نویسنده [English]

  • yadollah pashabadi
Assistant Professor of Kurdish Language and Literature & faculty member of Kurdistan Studies Institute, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Rafiq Hilmi as contemporary Kurd critic, literary scholar, and poet has a critical system of thought. The major themes of his thoughts have been included in his book Kurdish Poetry and Literature. The structure of this can be explored from the two aspects of theoretical criticism and practical criticism. This descriptive-analytical research sought to identify and analyze Hilmi’s critical techniques, approaches, and methods of literary criticism. He has redefined the notions and statements of literary criticism on the one hand, and has criticized the poetical evidence according to his critical thought on the other. Hilmi’s critical techniques are mostly sender/poet-oriented, and message-oriented only in some cases. The final part of the research explains various parts of the stylistics of his criticism, sometimes accompanied by what has been called “quality-free perception”, hyperbole, and absolutism.

***

accompanied by what has been termed “quality-free perception”, hyperbole, and absolutism.accompanied by what has been termed “quality-free perception”, hyperbole, and absolutism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rafiq Hilmi
  • Art of criticism
  • Kurdish literary criticism
  • Rafiq Hilami's criticism style
  • modern Kurdish literature
CAPTCHA Image
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1400