دوره و شماره: دوره 48، شماره 1 - شماره پیاپی 188، اردیبهشت 1394 
حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه

صفحه 67-86

سحر رستگاری نژاد؛ معصومه باقری


منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

صفحه 165-182

محمد جعفر یاحقی؛ زهرا روح الامینی