دوره و شماره: دوره 49، شماره 1 - شماره پیاپی 192، اردیبهشت 1395 
تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

صفحه 47-77

سید محمد استوار نامقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمودرضا قربان صباغ


تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

صفحه 79-106

مریم وافی ثانی؛ محمد جعفر یاحقی؛ خدایی شریف اف


مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

صفحه 107-128

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق