دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 172، خرداد 1390 
تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا

صفحه 97-118

نادر جهانگیری؛ ناصر رضا ارقامی؛ غلام محمد فقیری


نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی

صفحه 149-177

فرامرز ادینه کلات؛ سلمان ساکت