نویسنده = پورخالقی چترودی، مه دخت
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

دوره 47، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 83-110

سمیه عطاردی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حسین حسن آبادی


3. بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی

دوره 44، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 29-47

مه دخت پورخالقی چترودی؛ شمسی پارسا