تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 466
تعداد نویسندگان 554
تعداد مشاهده مقاله 182,707
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 92,078
نسبت مشاهده بر مقاله 392.08
نسبت دریافت فایل بر مقاله 197.59

هزینه چاپ مقاله  3500000 ریال  (معادل سیصد و پنجاه هزار تومان) می باشد که پس از پذیرش مقاله اخذ می شود.

شماره جاری: دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 218، آبان 1401 

مقاله پژوهشی.

نقد و بررسی رویکردهای زن‌محور در پژوهش‌های ادبیات عامة ایران

صفحه 1-27

فرشته آلیانی؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ رضا چراغی


شکستگی در اساطیر ایران و هند

صفحه 91-111

سجاد خجسته گزافرودی؛ فاطمه مدرسی


ژانر تأدیب‌نامه‌ و مولفه های صوری و محتوایی آن

صفحه 113-147

داوود پورمظفری؛ عباس عشیری؛ فاطمه احمدی نسب


ابر واژگان