تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 421
تعداد نویسندگان 492
تعداد مشاهده مقاله 21,001
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11,188
نسبت مشاهده بر مقاله 49.88
نسبت دریافت فایل بر مقاله 26.57

هزینه چاپ مقاله جهت داوری مقالات 1000000 ریال (معادل صد هزار تومان) است که پس از ارزیابی اولیه گرفته خواهد شد. همچنین هزینه چاپ نهایی مقاله 2500000 ریال  (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد که پس از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می شود.

شماره جاری: دوره 53، شماره 4 - شماره پیاپی 211، زمستان 1399، صفحه 150-1 

ابر واژگان