تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 422
تعداد نویسندگان 493
تعداد مشاهده مقاله 25,110
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15,658
نسبت مشاهده بر مقاله 59.5
نسبت دریافت فایل بر مقاله 37.1

هزینه چاپ مقاله جهت داوری مقالات 1000000 ریال (معادل صد هزار تومان) است که پس از ارزیابی اولیه گرفته خواهد شد. همچنین هزینه چاپ نهایی مقاله 2500000 ریال  (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد که پس از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می شود.

شماره جاری: دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 212، بهار 1400 

2. فرزندنامه؛ به مثابه یک ژانر

صبا جلیلی جشن آبادی؛ سید مهدی رحیمی


ابر واژگان